Koulutus työvaiheiden kuvaamiseen

Koulutuksella osaaminen jää organisaatiolle

Työvaihekuvaamisen menetelmä soveltuu minkä tahansa työvaiheen kuvaamiseen. Menetelmää on kehitetty vuodesta 2005 ja käytetty mm.:

>> Hiljaisen tiedon siirtämiseen
>> Kriittisten osaamisten kartoittamiseen
>> Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyyn
>> Uusien toimintatapojen istuttamiseen.

Menetelmä avaa osallistujien korvien välissä olevat mustat laatikot. Ja koska ote on fasilitoiva, se antaa mahdollisuuden laatia kokonaiskuvan toimintatavoista työpaikalla sen mukaan kuin ne todellisuudessa ovat sillä hetkellä.

Riffing kouluttaa henkilöstö- ja kehityspäälliköitä, esimiehiä ja johtoryhmiä käyttämään tätä menetelmää. Luontevin tapa on lähteä liikkeelle pilottityöpajasta, jossa menetelmä tulee tutuksi ja kouluttautua menetelmään sen jälkeen ja jatkaa kehittämistyötä omin voimin menetelmää hyödyntäen. 

Lue koulutuksen sisällöstä tarkemmin tästä esitteestä.