Osaamiskartoitus - mihin rahkeet riittävät?

Ei satojen osaamisten listauksia - keskitytään vain olennaiseen

Mitä osaamista liiketoiminta ja työvaiheet vaativat?

Osaamismatriisi tavoitteiden ja työvaiheiden vaatimusten mukaanKun toteutat työpaikallasi osaamiskartoituksen, saat näihin kysymyksiin vastauksen.

Osaamiskartoituksen

1) Voit tehdä kokonaan itse

2) Opit saat valmennuksessa

3) Toteutustiiminä voimme toimia myös me
Tee osaamiskartoitus itse

Tässä osaamiskartoituksen vaiheet, joita myös itse noudatamme:

1) Valitse toiminto, jonka osaamiset kartoitat.

2) Selvitä strategialausuman ja toiminnon esimiesten avulla, 
mitä osaamisia kyseiseltä toiminnolta vaaditaan, 
jotta strategia toteutuu ja tavoitteisiin päästään.

3) Analysoi, mitä osaamisia toiminnon keskeisimmät työvaiheet vaativat.

4) Ryhmittele vaiheen 2. ja 3. osaamiset matriisiin
HR-järjestelmään tai muuhun jo käytössä olevaan työkaluun. 
Niputa ne osaamisryhmiin. 20-30 osaamista on riittävä määrä.

5) Ohjeista toiminnon esimiehet täyttämään matriisiin osaamisarviot 
esim. kehityskeskusteluissa yhdessä alaistensa kanssa. 

6) Analysoi esimiesten kanssa matriisin tiedot 
ja johdatelkaa niistä yhdessä koulutussuunnitelma.


Hanki kartoitusopit valmennuksesta

Kartoitusvaiheiden opit voit hankkia valmennuksestamme. Siinä opit mentorimme tukemana vaihe vaiheelta, miten kartoitus toteutetaan. Teet harjoituksia. Kurssilla kartoitusosaaminen jää sinulle ja voit toteuttaa loput kartoitukset työpaikallasi itse.Kutsu Riffing toteuttamaan osaamiskartoitus

Tavaramerkkimme on, että toteutamme osaamiskartoituksen käytännönläheisesti ilman höpöhöpöä ja jargonia. Siksi se on noussut tarjontamme suosituimmaksi palveluksi.

Toteutuksen lopputuotteena syntyvät:

» Osaamismatriisi toiminto- tai tehtäväkohtaisesti 
kriittisistä osaamisista 
kehityskeskustelun, arvioinnin 
ja koulutussuunnittelun työkaluksi

» Toimintatapa, jolla osaamista kehitetään 
hyvässä järjestyksessä

Valitse toteutuksistamme sopivin paketti - kartoitusosaaminen jää aina sinulle


Pilottikartoitus + malli osaamisen kartoittamiseen

Riffing tekee kartoituksen yhteen tehtävään ja jättää jälkeensä mallin, jolla voitte kartoittaa ja arvioida loput työpaikan osaamisista nyt ja jatkossa.


Koulutus + projektisuunnitelma + mentorointi 

Riffing kouluttaa osaamiskartoituksen menetelmän, tekee projektisuunnitelman ja toimii mentorina kartoitustyön jatkajille. 

Osaamiskartoittaminen on koeponnistettu

Toteutustapamme on koeponnistettu niin, että lastentauteja siinä ei enää ole. Kartoitustapa on hioutunut suoraviivaiseksi:

  1. Työtehtäviin kohdistuvat osaamisvaatimukset poimitaan organisaation tavoitteista ja työvaiheista.
  2. Työvaiheiden vaatimukset osaamiselle nostetaan esiin työvaihekuvaamisen menetelmällä
  3. Laaditaan osaamismatriisi, joka otetaan osaamisen arviointityökaluksi kehityskeskusteluihin.
  4. Suunnitellaan henkilöstöhallinnolle ja esimiehille toimintamalli, jolla kehittymistä suunnitellaan ja seurataan.

Pyydä projektiesittely

Me Riffingissä olemme sen verran joviaalia porukkaa, että emme mustasukkaisina säilö toteutustapaamme vain ostaville asiakkaille, vaan kuljemme yrityksille ja organisaatioille kertomassa esimerkkitapauksista, joissa vastaavia kartoitustoteutuksia on tehty. Näytämme samalla lähes autenttisia lopputuotteita. Osa poimii esittelystämme vinkkejä toteutettavaksi itse, osa ostaa meiltä pilotin ja työvaihekuvaamisen koulutuksen. Jos sinä haluat osaamiskartoituksen case-esittelyn, tilaa se täältä.

Asiakas antaa palautetta

Jarmo Laamanen, After Sales Director, Toyota Material Handling Finland:

Toteutimme Riffingin kanssa yhteistyössä osaamiskartoitukset koko organisaatiolle. Osaamiset johdateltiin yrityksemme strategiasta ja toimintaprosesseista, millä varmistetaan strategian toteutumisen edellytykset ja meille kriittinen asiakaslähtöinen toimintatapa. 

Riffingillä on käytännönläheinen ote ja tehokkaat työskentelymenetelmät, joihin työntekijät meiltä innostuivat mukaan. Lopputuloksena syntyneet osaamismatriisit ovat saaneet kiitosta organisaation kaikilla tasoilla, sillä kehityskeskustelut on koettu aiempaa kiinnostavimmiksi ja koulutuksen suunnitteluun on saatu työvälineet, mikä on lisännyt kustannustehokkuutta. 

Suosittelemme!