Vähennä palaverien määrää

Tarkoituksettomissa palavereissa työaikaa valuu hukkaan

Ryhmälle tehtävä ja tavoite

Palaverit ovat helposti itsetarkoitus: niitä pidetään, koska järjestäminen käy nykyään niin kätevästi. Palaveri kutsutaan koolle, jotta tekemättömiä töitä voitaisiin työstää yhdessä. Ne lipsuvat helposti pelkäksi tiedon jakamiseksi vaikka siihen tarkoitukseen olisi muitakin välineitä. 

Kannattaa aina välillä laskea, kuinka monta tuntia työaikaa käytettiin yhteen palaveriin ja mitä sillä kustannuksella saatiin aikaan. (Kerro palaveriin osallistuneiden määrä palaveriin käytetyllä ajalla.)

Palaveri on vain yksi keino hoitaa yhteisiä työtehtäviä. Työpaikoilla se ansaitsisi arvonalennuksen.

Palaverin pitämiseen liittyvät hyvät käytännöt eivät ole avain tehokkuuteen. Palaverin syntyyn on puututtava ensiksi. Riffing tietää, miten se tehdään.

Katso stepit ja poista tarpeettomat palaverit.